آزاد راه اصلی ، راه آهن و زیرساخت فرودگاه

ساخت راه ، راه آهن و باند فرودگاه : بیش از یک دهه از آغاز فعالیت شرکت در زمینه راهسازی می گذرد در این مدت شرکت با اتکا بر خلاقیت و دانش فنی پرسنل خود گام های ارزشمندی در توسعه این بخش از فعالیت های خود برداشته به نحوی که  ساخت آزاد راه کنارگذر شمالی مشهد (قطعه چهارم ) ، اجرای بیش از 280 کیلومتر ره اصلی و فرعی ، تسطیح و آماده سازی 194 هکتار اراضی ، ساخت و اجرای 18 کیلومتر زیرسازی مسیر ریلی قطار برقی  مشهد به گلبهار که هم اکنون در حال اجرا می باشد تنها بخشی از افتخارات مجموعه در این بخش می باشد همچنین شرکت توانسته موفق به اخذ رتبه 2 پیمانکاری گردیده است